1) Które społeczeństwo jest najstarsze? a) polskie b) szwedzkie c) niemieckie d) angielskie e) francuskie f) holenderskie 2) Diagram przedstawia procentowy wykaz ocen z pracy klasowej z matematyki w klasach 1a,1b,1c. Liczba uczniów piszących pracę klasową w każdej z klas była taka sama. W której klasie było najwięcej trójek? a) 1a b) 1b c) 1c 3) Na diagramie przedstawiono dane dotyczące koloru oczu wśród wszystkich uczniów 30–osobowej klasy. Ilu uczniów ma brązowe oczy? a) 7 uczniów b) 8 uczniów c) 9 uczniów d) 10 uczniów 4) Różnica wysokości między Rysami a Śnieżką a) 897 m b) 879 m c) 987 m d) 798 m 5) Na diagramie przedstawiono dane dotyczące prędkości rozchodzenia się dźwięku w różnych ośrodkach. Ile razy mniejsza jest prędkość rozchodzenia się dźwięku w ołowiu w porównaniu z aluminium?  a) trzy razy b) dwa razy c) pięć razy d) sześć razy 6) Na diagramie przedstawione są dane dotyczące temperatury topnienia i wrzenia niektórych substancji. Największą różnicę między temperaturą topnienia i wrzenia ma złoto? a) tak b) nie c) trudno powiedzieć d) nie ma różnicy

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?