1) play games a) b) c) d) 2) use a computer a) b) c) d) 3) watch films a) b) c) d) 4) go on excursions a) b) c) d) 5) do sports a) b) c) d) 6) help people a) b) c) d) 7) paint pictures a) b) c) d) 8) take photos a) b) c) d) 9) make things a) b) c) d) 10) listen to music a) b) c) d)

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?