enzymatyczne - pepsyna, strukturalne - kolagen, kurczliwe - aktyna, zapasowe - ziarna aleuronowe, magazynujące substancje - mioglobina, transportujące - hemoglobina, odpornościowe - przeciwciała,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?