Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
True: The main principles of democracy are..., The train was stationary., Where are we?, A courageous feat!, The house was theirs., We'll waive the fee., False: The main principals of democracy are..., The train was stationery., Were are we?, A courageous fete!, The house was there's., We'll wave the fee.,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne