Ile polskich obiektów znajduje się na "Liście światowego dziedzictwa UNESCO"?, Kto jest głównym partnerem handlowym naszego kraju?, Główna droga wodna Polski to..., Co głównie importuje się do Polski?, Co to są usługi?, Jaki dział usług jest najszybciej rozwijającym się w Polsce?, Czym różni się import od eksportu?, Ile około km pieszych szlaków turystycznych przebiega przez Polskę?, Podaj przykłady usług organizacyjnych., Jaki rodzaj transportu dominuje w Polsce?, W którym województwie jest największa gęstość sieci kolejowych?, Jaki jest największy port lotniczy w Polsce?, Co to jest komunikacja?, Czy fragmenty rejsu po Kanale Elbląskim odbywają się po lądzie?, Wymień walory kulturowe Polski., Jaki wpływ na jakość życia mieszkańców ma transport wodny?, Czy Stare Miasto w Krakowie jest wpisane na "Listę światowego dziedzictwa UNESCO"?, Jaka jest gęstość linii kolejowych w Polsce?, Wymień podział usług., Co to jest żegluga śródlądowa?, Jakie są najważniejsze połączenia promowe?, Wymień walory przyrodnicze Polski..

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?