Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Poprawnie: le...eć, odzie..., stra..., dłu...ej, wyposa...yć, odje...dżać, mo...esz, ska...enie, bli...ej, potę...ny, ka...ecie, Niepoprawnie: Ja...ębina, wie...ba, ko...eń, bu...a, obwa...anek, o...ech, po...ądek, odku...acz, ja...yna, po...eczka, ko...yść,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne