Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) strawberry a) red b) orange c) blue 2) cherry a) yellow b) green c) red 3) blueberry a) black b) blue c) green 4) orange a) green b) orange c) red 5) lemon a) blue b) yellow c) black 6) pear a) green b) blue c) red 7) banana a) orange b) red c) yellow 8) apple a) yellow b) blue c) red

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne