1) Jeden z rysunków przedstawia prostopadłościan. Który? a) b) c) d) 2) Ewa zbudowała szkielet prostopadłościanu z patyczków o długościach 10 cm, 4 cm, 3 cm. Suma długości krawędzi wynosi: a) 204 b) 68 c) 120 d) 34 3) Pole powierzchni sześcianu o krawędzi 9 cm wynosi: a) 486 cm2 b) 799 cm2 c) 324 cm2 d) 108 cm2 4) Ile jest równe pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 1, 2, 3 cm? a) 22 cm2 b) 22 cm c) 11 cm2 d) 11 cm 5) Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu o polu powierzchni 24 cm2 wynosi: a) 4 cm b) 2cm c) 12 cm d) 24cm 6) Wybierz zdanie prawdziwe: a) Graniastosłup prosty o sześciu wierzchołkach ma dwa razy tyle krawedzi b) Graniastosłup prosty o ośmiu ścianach ma o 10 więcej krawędzi c) Grniastosłup prosty dwudziestokątny ma czterdzieści krawędzi 7) Które z narysowanych figur nie mogą być podstawą graniastosłupa? a) b) c) d)

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?