Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Prawda: Liryka jest pisana wierszem, ,,Pan Tadeusz" jest epiką, Adam Mickiewicz żył w epoce romantyzmu, Neologizmy to słowa nowo utworzone, Głównym bohaterem ,,Syzyfowych prac" jest Marcin Borowicz, ,,Latarnik" jest nowelą, Epitet to określenie rzeczownika, Dramat jest przystosowany do wystawienia na scenie, Onomatopeja naśladuje dźwięk, Fraszki są zakończone puentą , W epice występują monologi i dialogi, ,,Artysta" jest tekstem epickim, Ballada jest gatunkiem synkretycznym, ,,Zemsta" jest komedią, Dopełniacz odpowiada na pytania :kogo? czego?, Czasowniki występują w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym, Orzeczenie to czasownik w zdaniu, Przydawka, dopełnienie i okolicznik to części zdania, Zdania wielokrotnie złożone mają więcej niż 2 orzeczenia, Rodzina wyrazów to grupa zawierająca ten sam rdzeń, Fałsz: Aleksander Kamiński napisał ,,Syzyfowe prace", Jan Kochanowski pisał bajki, ,,nie" pisze się oddzielnie z rzeczownikami, Nazwiska się nie odmieniają, Tren jest poświęcony osobie żywej, Sonet składa się z 6 zwrotek, Animizacja to przypisanie przedmiotom cech ludzkich, Na pytanie retoryczne oczekuje się odpowiedzi, Didaskalia to tekst główny, Podmiot liryczny to osoba mówiąca w noweli, Wiersz biały to wiersz z bardzo dużą ilością rymów, ,,Żona modna" opowiada o szczęśliwym życiu szlachcica i jego żony, ,,Świtezianka" jest dramatem, Ursus jest bohaterem negatywnym, ,,Kamienie na szaniec" rozgrywają się w trakcie I wojny światowej, Zośka był torturowany przez Niemców, Papkin był odważny i niezłomny, Mianownik odpowiada na pytania : kogo? co?, Przymiotnik w liczbie pojedynczej występuje w rodzaju męskoosobowym i niemęskoosobowym, Przysłówek odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie?,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne