Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Prawda: Punkt C ma współrzędną 9, Nazwy punktów o współrzędnych 3, 18 i 27 tworzą wyraz RAK, Punkt P ma współrzędną 27, Współrzędną 14 ma punkt P, Fałsz: Współrzędne punktów R i Y różnią się o 1, Punkt P ma współrzędną 9, Punkt P ma współrzędną 48, Współrzędną 14 ma punkt W,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne