dissmissed - odsunięty, zwolniony, by no means - w żadnym wypadku, given - biorąc pod uwagę, make up - stanowić.../pogodzić się, in vain - na próżno, na nic, intangible - nieuchwytny, detrimental - szkodliwy dla środowiska, give a detailed account - zdać szczegółową relację, gain clarity - uzyskać jasność, factor that contributes to sth - czynnik, który przyczynia się do, common knowledge - powszechnie wiadomo, prone / susceptible - podatny na..., significant progress - znaczący postęp, spur of the moment - pod wpływem chwili, interchangeably - wymiennie, assemble, amass - zgromadzić, express gratitude - wyrazić wdzięczność, vital, substantial - istotne, pursue a career - realizować/rozpocząć karierę, widespread - szeroko rozpowszechnione, it refers to - to odnosi się do..., appreciation - zrozumienie / uznanie, vicinity - pobliże (okolica), unanimous agreement - jednomyślna zgoda, all in all - ogólnie rzecz biorąc, needless to say - rzecz jasna, nie trzeba mówić, innate thing / inborn feature - cecha wrodzona , unanimously approved - jednogłośnie/jednomyślnie zaakceptowane,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?