handel - zajmuje się wymianą towarów , marketing - pomaga sprzedać, pieniądz - środek wymiany, popyt - zapotrzebowanie klientów na towar , podaż - ilość oferowanych towarów , reklama - bezosobowa forma prezentowania produktów, vat - podatek wliczony w cenę towarów , asortyment - celowo dobrany zestaw towarów w sklepie, cena - wartość towaru wyrażona w pieniądzu, faktura vat - podstawowy dokument potwierdzający sprzedaż, kasa fiskalna - służy do ewidencjonowania sprzedaży, karta płatnicza - bezgotówkowa forma płatności , czek - imienny lub na okaziciela , wyprzedaż - np. pod koniec sezonu , inwentaryzacja - pozwala ujawnić niedobory w sklepie , gwarancja - udziela ją producent,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?