Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Jak mieli na imię synowie Adama i Ewy? a) Romulus i Remus b) Bolek I Lolek c) Kain i Abel d) byli bezdzietni 2) Kto to jest Agnes Gonxha? a) Święta Matka Teresa z Kalkuty b) Maryja c) Święta Marta d) Święta Maria Magdalena 3) Jak nazywała się wieża, którą wybudowali ludzie by sięgnąć nieba? a) Krzywa Wieża w Pizie b) Wieża Eiffla c) Wieża Ciśnień d) Wieża Babel e) Wieża w Siloam 4) Który z wymienionych nie jest warunkiem dobrej spowiedzi? a) Szczera spowiedź b) Rachunek sumienia c) Zadośćuczynienie d) Żal za grzechy e) Codzienna modlitwa f) Mocne postanowienia poprawy 5) Co oznacza słowo Paraklet? a) Pocieszyciel b) Nadzieja c) Miłość d) Pokój e) Łaska 6) Dokończ przykazanie: Będziesz miłował Pana Boga swego... a) bo nie ma innego. b) Ojca, Syna i Ducha Świętego. c) całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. d) Amen 7) Co oznacza słowo Biblia? a) Biblioteka b) Księgi c) Kartoteka d) Księgarnia e) Certyfikat 8) Jak brzmi 7 Przykazanie Boże? a) Pamiętaj , abyś dzień święty święcił. b) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. c) Nie zabijaj. d) Nie kradnij. e) Czcij ojca swego i matkę swoją. f) Ani żadnej rzeczy , która jego jest. 9) W jakich językach została spisana Biblia? a) angielski i hiszpański b) węgierski i niderlandzki c) polski i szwedzki d) hebrajski i grecki e) niemiecki i łaciński f) suahili i kiswahili 10) Który z wymienionych nie jest Ewangelistą? a) Mateusz b) Piotr c) Łukasz d) Marek e) Jan

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne