1) Aby utworzyć przysłówek, najczęściej dodajemy końcówkę _______ do przymiotnika. a) -ed b) -ly c) -s d) -est e) -er f) -ing 2) The diary belonged to a) John Hammond b) uncle Gordon c) Susie 3) Who is on the island? a) uncle Gordon b) Mickey and Susie c) Bill 4) Who's got a new webcam? a) Mickey b) Mickey's father c) Mickey's stepmother 5) Czasu present continuous używamy gdy mówimy o: a) planach na najbliższą przyszłość b) sytuacjach, które się regularnie powtarzają c) planach zajęć 6) Który czasownik należy do grupy "stative verbs"? a) fix b) prefer c) search 7) Can I speak ___ Mary? a) to b) with c) - 8) Po have to zawsze występuje czasownik a) z końcówką -ing b) w formie podstawowej c) z końcówką -s/es 9) Zadzwoniłeś pod niewłaściwy numer. Co powiesz? a) I'm sorry. b) That's OK. c) Can I leave a message? 10) Odbierasz telefon i ktoś chce rozmawiać z twoją siostrą. Co powiesz? a) Be quiet! b) Could you speak up, please? c) Just a moment, please. 11) Telefon odbiera mama kolegi i pyta, kto dzwoni. Co powiesz? a) It's Alice. b) It doesn't matter. c) I'm fine. 12) _____ he have to wear a uniform at school? a) Do b) Does c) Must 13) People don't understand dolphins. a) True b) False 14) Jane thinks that dolphins are a) deaf b) intelligent c) blind

How much do you remember for JE 6 Unit 2 (na początek lekcji powtórzeniowej)

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?