Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) watch T.V a) I would like to  b) I spend a lot of time  c) I can’t stand   d) I prefer  2) playing video games. a) I want to  b) I would like to  c) I prefer to  d) I spend a lot of time  3) cooking a) I prefer to  b) I can’t stand   c) I spend a lot of time to d) I would like to  4) do my homework a) I would like   b) I can’t stand   c) I spend a lot of time  d) I want  to 5) send text messages a) I can’t stand   b) I would like   c) I love  d) I prefer to 

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne