Czym zajmowali się sędziowie w Izraelu?, Jak miała na imię jedyna kobieta-sędzia w Izraelu?, Z jakim ludem walczyli Izraelici pod wodzą Baraka?, Tabor i Kiszon - co to za miejsca i co się tam wydarzyło?, Kto i w jakich okolicznościach powołał Gedeona na sędziego?, Co Gedeon zrobił z ołtarzem Baala?, O jakie znaki prosił Gedeon Boga przed walką z Midianitami i Amalekitami?, Ilu Izraelitów stanęło do walki z Midianitami i Amalekitami i jak zostali wybrani?, Jaką broń miała armia Gedeona i jak ją wykorzystała?, W czym tkwiła siła Samsona?, Jakich wyczynów dokonał Samson? (4), Kto i w jaki sposób odkrył tajemnicę siły Samsona?, Co Filistyni zrobili z Samsonem po pojmaniu?, W jaki sposób Samson pomścił krzywdy Izraela?, Dlaczego Elimelech z żoną Noemi i synami opuścili Betlejem?, Kim była Rut?, W jaki sposób Rut zwróciła na siebie uwagę Boaza?, Jakie cechy charakteru Rut uważasz za godne naśladowania?, Dlaczego Anna dała swojemu synowi na imię Samuel?, Opisz, jak Bóg po raz pierwszy przemówił do Samuela?, Dlaczego Bóg postanowił ukarać synów kapłana Heliego?, Co działo się z Arką Przymierza w niewoli filistyńskiej?, Co Samuel nakazał zrobić ludowi izraelskiemu?, Co wydarzyło się w Mispie?.

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?