1) ———> ... is my dog. a) This b) That c) These d) Those 2) —> ... are my books. a) This b) That c) These d) Those 3) ———> ... are my parents. a) This b) That c) These d) Those 4) —> ... isn’t my bag. a) This b) That c) These d) Those 5) —> Look at ... exercise! a) this b) that c) these d) those 6) ———> I’m with ... guys. a) that b) this c) those d) these 7) —> Take ... pens, please! a) this b) that c) these d) those 8) ———> ... girls are my friends. a) This b) That c) These d) Those 9) —> ... is my sister Annie. a) This b) That c) These d) Those 10) ———> ... aren’t my shoes. a) This b) That c) These d) Those

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?