Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
guilty - winny, hawk - jastrząb, hug - uścisk, identity - tożsamość, identikit - portret pamięciowy, identity parade - okazanie podejrzanego (świadkowi), introduce - przedstawić, job interview - rozmowa o pracę, lost property - rzeczy znalezione, lost property form - formularz rzeczy zagubionych, lost property office - biuro rzeczy znalezionych, lucky escape - szczęśliwa ucieczka, neighbour - sąsiad, newsagent - sprzedawca w kiosku,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne