Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
newsagent's - kiosk, pants - slipy, pick up - podnosić, purse - portfel, resident - lokator, seagull - mewa, spread - rozciągać się, suit - garnitur, suspect - podejrzany, sweatshirt - bluza sportowa, tie - krawat, underwear - bielizna, warn - ostrzegać, wig - peruka, witness - świadek,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne