Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) winny a) guilty b) lucky escape c) identity parade d) identity 2) jastrząb a) neighbour b) introduce c) hawk d) lost property office 3) uścisk a) lost property form b) hug c) newsagent d) identikit 4) tożsamość a) identity b) job interview c) guilty d) lost property office 5) portret pamięciowy a) newsagent b) job interview c) identikit d) lost property 6) okazanie podejrzanego (świadkowi) a) identity parade b) lost property c) identikit d) guilty 7) przedstawić a) hug b) introduce c) lucky escape d) hawk 8) rozmowa o pracę a) lost property b) job interview c) identikit d) newsagent 9) rzeczy znalezione a) lost property b) neighbour c) hug d) identity 10) formularz rzeczy zagubionych a) hawk b) introduce c) job interview d) lost property form 11) biuro rzeczy znalezionych a) identity parade b) guilty c) lost property office d) identity 12) szczęśliwa ucieczka a) introduce b) lucky escape c) lost property d) guilty 13) sąsiad a) neighbour b) introduce c) lost property office d) hug 14) sprzedawca w kiosku a) job interview b) neighbour c) newsagent d) hawk

Unit 2 - Other - CZĘŚĆ 2z3 - Brainy 7 - LABIRYNT poziom 10

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne