(Są jakieś) ____ ____ ____ good films to watch tonight on TV? Claire, (są czyjeś) ____ ____ ____ car keys on the table. In my house (jest jeden) ____ ____ ____ living room on the first floor. How many people (znajduje się) ____ ____ in your school? (Jest stary) ____ ____ ____ ____ bicycle in front of my house. (Jest trochę) ____ ____ ____ water in the bottle. (Czy jest jakaś) ____ ____ ____ chocolate in the kitchen? (Jest wiele) ____ ____ ____ pages in this book. (Nie ma wcale) ____ ____ ____ cheese in the fridge. (Czy jest) ____ ____ any air in this room?

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?