Zanim pojawiły się nazwiska, - istniały imiona, niekiedy mające charakter przezwisk., W dawnych małych osiedlach mogło wystarczyć jedno określenie osoby, - bo każdy mógł się nazywać inaczej., Gdy liczba ludzi zaczęła przewyższać liczbę używanych imion, - konieczny stał się drugi człon - nazwisko., Imię nadaje się każdemu po urodzeniu, - nazwisko natomiast dziedziczy się po rodzicach.,

Zdania wielokrotnie złożone.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?