Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
właściwości chemiczne: zapach, smak, toksyczność, palność, aktywność chemiczna, właściwości fizyczne: stan skupienia, barwa, połysk, gęstość, twardość, rozpuszczalność w wodzie, temperatura wrzenia i topnienia, przewodnictwo elektryczne i cieplne,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne