1) 1 a) b) c) d) 2) 2 a) b) c) d) 3) 3 a) b) c) d) 4) 4 a) b) c) d) 5) 5 a) b) c) d) 6) 6 a) b) c) d) 7) 7 a) b) c) d) 8) 9 a) b) c) d) 9) 8 a) b) c) d) 10) 10 a) b) c) d)

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?