1) Dzwoniłam do ... wczoraj. a) on b) niego c) go 2) On ... nie lubi. a) cię b) ty c) tobą 3) Marek był z ... w kinie. a) my b) nam c) nami 4) Michał ... kocha. a) ona b) nią c) ją 5) Codziennie czekam na ... a) wy b) was c) wami 6) Nie ma ... dzisiaj w pracy. a) nich b) ich c) nimi 7) To jest duży problem dla... a) mnie b) ja c) mną 8) Rozmawiam teraz z ... a) ona b) nią c) niej 9) Monika pracuje z ... a) on b) niemu c) nim 10) On ... nie lubi. a) je b) ich c) nich

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?