PREKAMBR: powstanie litosfery, powstanie pierwotnych form życia, ERA PALEOZOICZNA: kaledońskie ruchy górotwórcze, hercyńskie ruchy górotwórcze, powstanie pokładów węgla kamiennego, powstanie złóż soli kamiennej, skamieniałości - trylobity, ERA MEZOZOICZNA: zalanie obszaru Polski przez morze, powstanie skał wapiennych , występowanie dinozaurów, pojawienie się ptaków, skamieniałości - amonity, ERA KENOZOICZNA: wypiętrzenie Karpat, powstanie złóż węgla brunatnego, zlodowacenia, pojawienie się człowieka,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?