ustanowić , nakazywać , naruszyć , kształcić, wynagrodzić , uzyskiwać , podlec, szanować, ograniczyć , zabezpieczać , zająć, pełnić, nabyć , określać, urodzić , tracić, zrzec się , zachować , rozwijać, stworzył, rozstrzygnąć .

Imiesłów uprzedni - czasownikiz Wolności i obowiązki

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?