Na jakie pytania odpowiada przymiotnik?, Co nazywa przymiotnik?, Jaką część mowy określa przymiotnik?, Przez co odmienia sie przymiotnik?, Podaj przykłady przymiotników.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?