Bądź wierny aż do ____, a dam ci ____ żywota. Obj.2,10 b I otrze wszelką ____ z oczu ich, i ____ już nie będzie, ani ____, ani ____, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Obj. 21,4 Jam jest ____ i ____, ____ i ____. Ja pragnącemu dam darmo ze ____ ____ żywota. Obj.21,6 Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu ____, a On będzie mi ____. Obj.21,7

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?