x = 6, y = 5, z = 4, x = 5, y = 8, z = 5, x = 6, y = 7, z = 3, x = 5, y = 15, z = 20, x = -15, y = -16, z = 5, x = 15,5, y = 3,4, z = -4,5, x = 10, y = -10, z = 7, x = 14, y = 0, z = -3 2/3, x = 35, y = 1, z = -15, x = 3, y = 7, z = 7, x = 4, y = 12, z = 3, x = 11, y = 4, z = 2, x = 4/13, z = -3 1/2, y = 6 2/3, x = -2,5, z = 2 3/11, równanie sprzeczne, y = 1 3/11, z = 1 11/21, x = -15, z = 1 2/7, z = 1 1/18, y = -1, y = 3 1/3, y = 1,5, x = 2, x = 7/15, x = 0, z = 4 5/6, x = 8/11, z = 1,3, y = - 2/3, x = 15, y = 3, y = 2 14/17, z = 2,25, y = 6 14/17, x = 4 2/3, x = 2,

Tabela rankingowa

Fiszki jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?