1) Istotą gazety jest: a) Informowanie o ważnych odkryciach naukowych b) przekazywanie danych o notowaniach na giełdzie c) regularne ogłaszanie wiadomości o bieżących wydarzeniach d) podawanie wyników sportowych 2) Pierwszymi poprzedniczkami prawdziwych gazet byty: a) ręcznie pisane biuletyny zawierające wiadomości handlowe i polityczne b) napisy na murach domów c) . rzymskie tablice z rozporządzeniami władz d) obwieszczenia heroldów 3) Rzymski „codzienniak” ukazywał się prawdopodobnie przez a) 150 lat b) 400 lat c) 200 lat d) nie było takiej gazety 4) Zniszczone przez wybuch wulkanu Pompeje zaczęto odkopywać w połowie XVIII w. a) Tak b) Nie c) Nie wiem 5) Rzymianie swoje „Acta Diurna” nazywali: a) Mydło i powidło b) Gazeta wyborcza c) Codzienniak d) tygodnik

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?