1) Pierwszym królem Polski był a) Bolesław Chrobry b) Mieszko 1 c) Bolesław Krzywousty 2) Jak się nazywał ostatni król z dynastii Piastów a) Bolesław 2 Śmiały b) Bolesław 4 Kędzierzawy c) Kazimierz Wielki 3) Kto zapoczątkował Dynastię Jagiellonów a) Jadwiga b) Władysław Jagiełło c) Ludwik Andegaweński 4) Jak brzmiały ostatnie słowa Juliusza Cezara a) Nie dobrze krzywdzić człowieka b) to jest nie fair c) I ty Brutusie przeciwko mnie 5) Ilu było zamachowców podczas zabójstwa Juliusza cezara a) 23 b) 5 c) 22 6) Z jakimi państwami Hitler zawarł pakt a) japonia, Faszystowskie włochy b) Tylko ZSRR c) Faszystowskie Włochy,ZSRR 7) w którym roku Niemcy zaatakowały Polskę a) 1939 b) 1940 c) 1938 8) jak się nazywała wojna pomiędzy Finlandią a ZSRR a) wojna skandynawska b) wojna zimowa c) wojna o niepodległość 9) Ile lat trwała wojna zimowa a) 2 lata b) 0,5 roku c) 1 rok 10) jak się nazywał przywódca faszystowskich włoch a) Benito Mussolini b) mario Mussolini c) Alberto ola 11) Ile trwał stan wojenny a) 3 lata b) 2 lata c) 5 lat

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?