Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Przetłumacz: stawać się a) be b) become c) bring 2) Przetłumacz: burn a) rysować b) palić się c) budować 3) Przetłumacz: wybaczać a) forgive b) hurt c) know 4) Przetłumacz: let a) opuszczać b) pożyczyć komuś c) pozwolić 5) Przetłumacz: mówić a) say b) swim c) sit 6) Przetłumacz: steal a) łamać b) kraść c) pisać 7) Przetłumacz: myśleć a) think b) win c) keep 8) Przetłumacz: sleep a) jeść b) iść c) spać 9) Przetłumacz: sprzedawać a) smoke b) say c) sell 10) Przetłumacz: fight a) walczyć b) mrugać c) doić

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne