1) Ich schwimm... gern. a) e b) st c) t 2) Er wohn... in Bern. a) e b) st c) t 3) Sie komm... aus Polen. a) st b) e c) t 4) Du reite... a) e b) st c) t 5) Ich ... 9 Jahre alt. a) bin b) bist c) ist 6) Sie heiß... Anna. a) e b) t c) st

odmiana czasownika (ich, du, er)

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?