Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) zły a) angry b) szczęśliwy c) głodny 2) szczęśliwy a) angry b) happy c) śpiący 3) głodny a) scared b) worried c) hungry 4) smutny a) tired b) sad c) surprised 5) przestraszony a) angry b) thirsty c) scared 6) spragniony a) sad b) hot c) thirsty 7) zmęczony a) hungry b) tired c) scared 8) zmartwiony a) angry b) worried c) scared 9) znudzony a) worried b) tired c) bored 10) zawstydzony a) tired b) shy c) thirsty 11) zaskoczony a) surprised b) shy c) hungry 12) gorący a) hot b) tired c) scared 13) zimny a) cold b) hot c) shy 14) śpiący a) sad b) angry c) sleepy

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne