1) sad a) smutny b) wesoły c) śpiący 2) angry a) głodny b) spragniony c) zły 3) happy a) zły b) szczęśliwy c) wystraszony 4) hungry a) głodny b) spragniony c) zmartwiony 5) scared a) gorący b) przestraszony c) zimny 6) thirsty a) zawstydzony b) znudzony c) spragniony 7) tired a) zmęczony b) śpiący c) zły 8) worried a) smutny b) szczęśliwy c) zmartwiony 9) bored a) zawstydzony b) znudzony c) śpiący 10) shy a) zawstydzony b) gorący c) szczęśliwy 11) surprised a) zimny b) spragniony c) zaskoczony 12) hot a) zimny b) gorący c) zły 13) cold a) zimny b) głodny c) smutny 14) sleepy a) szczęśliwy b) głodny c) śpiący

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?