1) Akcja "Nad Niemnem" toczy się w: a) XVIII wieku b) XIX wieku c) XX wieku 2) O jakim powstaniu jest mowa w powieści "Nad Niemnem"? a) Listopadowe b) Styczniowe c) Wielkopolskie 3) "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej to powieść: a) Fantazy b) Kryminał c) Społeczno-obyczajowa 4) Gdzie rozgrywa się akcja powieści "Nad Niemnem"? a) Na Polesiu b) Na Grodzieńszczyźnie c) Na Kaszubach 5) Protoplaści rodu Bohatyrowiczów to: a) Stanisław i Zofia b) Jan i Cecylia c) Jerzy i Helena 6) Na co choruje Teofil Różyc? a) Migrena b) Serce c) Uzależnienie od morfiny 7) Gdzie mieszka Justyna Orzelska? a) w Korczynie b) w Kaliszu c) w Kazimierzu 8) Benedykt Korczyński nie chce sprzedać lasu, bo: a) Nie chce stracić na sprzedaży b) Nie ma prawa własności do ziemi c) Znajduje się tam mogiła powstańców styczniowych 9) Teofil Różyc oświadcza się Justynie Orzelskiej, ta odmawia, gdyż: a) Ma romans z Zygmuntem b) Nie myśli o miłości c) Jest już zaręczona z Janem

Nad Niemnem-quiz wiedzy o książce

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?