1) Przedsiębiorczość to? a) to jedna z form aktywności i działalności człowieka b) to cecha charakteru człowieka c) to wprowadzenie nowych wyborów d) wdrożenie nowego modelu marketingowego 2) Cechy człowieka przedsiębiorczego to? a) nadmiernie uległy b) odpowiedzialny c) asertywny d) konsekwentnie realizuje wyznaczone cele 3) Cechy gospodarki rynkowej a) samodzielność podmiotów gospodarczych b) konkurencja i wolność działalności gospodarczej c) nie daje szansy osobom przedsiębiorczym d) brak samodzielności podmiotów gospodarczych 4) Komunikacja interpersonalna polega na przekazaniu komunikatów za pomocą różnych kodów, systemów, znaków? a) TAK b) NIE 5) Komunikację dzielimy na? a) werbalną i niewerbalną b) zdalną i zaoczną

Podstawy przedsiębiorczości- Rozdział I

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?