Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
rz: zabie_, utwó_, bohate_e, szczęścia_, wodomie_, nab_eże, sk_yżowany, ch_cić, ost_egać, wyma_ony, powie_ał, ż: księ_a, zmę_nieć, wska_ę, pasa_er, _ądanie, cię_ko, księ_yc, dą_yć, spo_ywczy, _al, niedo_ywiony,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne