1) Pakt Ribbentrop-Mołotow został zawarty pomiędzy: a) Niemcami a Włochami b) Niemcami a Rosją Radziecką c) Niemcami a Wielką Brytanią d) Wielką Brytanią a Francją 2) II wojnę światową poprzedziła: a) prowokacja śląska b) prowokacja gliwicka c) prowokacja grudziądzka d) prowokacja gdańska 3) Za początek II wojny światowej uznaje się: a) Anschluss Austrii przez Niemcy b) agresję Niemiec na Polskę c) agresję ZSRS na Polskę d) zajęcie Czechosłowacji przez Niemcy 4) II wojna światowa rozpoczęła się: a) 3 września 1939 r roku b) 1 września 1938 roku c) 26 sierpnia 1939 roku d) 1 września 1939 roku 5) Wystawione przez Hitlera przeciwko Polsce wojsko było podzielone na dwie grupy: a) Wschód i Zachód b) Północ i Południe c) Północ z Zachód d) Południe i Wschód 6) Wojskami polskimi dowodził: a) marszałek Józed Piłsudski b) minister Józef Beck c) marszałek Edward Rydz-Śmigły d) kap. Władysław Raginis 7) Plan obronny państwa polskiego miał kryptonim: a) "Zachód" b) "Wschód" c) "Londyn" d) "Paryż" 8) Wielka Brytania i Francja, pod naciskiem opinii publicznej, wypowiedziały wojnę Niemcom dopiero: a) 11 września 1939 roku b) 2 września 1939 roku c) 3 września 1939 roku d) 3 października 1939 roku 9) Jako pierwsze zaatakowane zostało: a) Wolne Miasto Gdańsk b) miasteczko Wieluń c) Westerplatte d) miasto Gliwice 10) Obroną Westerplatte dowodził: a) maj. Henryk Sucharski b) gen. Władysław Sikorski c) marszałek Edward Rydz-Śmigły d) kap. Władysław Raginis 11) Westerplatte broniło się przez: a) siedem godzin b) trzy dni c) dwanaście dni d) siedem dni 12) Bitwa pod Wizną miała miejsce w dniach: a) 1-3 września 1939 roku b) 8-10 września 1939 roku c) 2-4 października 1939 roku d) 4-6 września 1939 roku 13) Kap. Władysław Raginis, widząc, że bitwa pod Wizną jest już przegrana: a) złożył broń i zrzekł się swojej funkcji b) zdezerterował wraz z garstką ocalałych żołnierzy c) złożył broń i dostał się do niewoli  d) popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem 14) Największą bitwą kampanii wrześniowej była: a) bitwa nad Bzurą b) bitwa pod Wizną c) bitwa o Warszawę d) obrona Westerplatte 15) Prezydentem Warszawy w chwili wybuchu II wojny światowej był: a) Stefan Starzyński b) Walerian Czuma c) Stanisław Wojciechowski d) Juliusz Rómmel 16) Warszawa skapitulowała: a) 28 września 1939 roku b) 15 września 1939 roku c) 10 października 1939 roku d) 30 września 1939 roku 17) Po kapitulacji Warszawy Komendantem Miasta Warszawy został: a) Hans Frank b) Friedrich von Cochenhausen c) Heinrich Müller d) Fedor von Bock 18) Radziecka agresja na Polskę rozpoczęła się: a) 17 września 1939 roku b) 1 września 1939 roku c) 17 października 1939 roku d) 1 października 1939 roku 19) Ostatnią walczącą formacją Wojska Polskiego pod koniec września została: a) Samodzielna Grupa Operacyjna "Gdańsk" b) Samodzielna Grupa Operacyjna "Warszawa" c) Samodzielna Grupa Operacyjna "Łódź" d) Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” 20) Ostatnia bitwa wojny obronnej odbyła się w dniach 2-5 października 1939 roku: a) pod Wawrem b) pod Kockiem c) nad Bzurą d) pod Warszawą 21) Generał, który jako ostatni złożył broń w czasie kampanii wrześniowej: a) Franciszek Kleeberg b) Władysław Sikorski c) Henryk Dobrzański d) Władysław Raginis 22) Żołnierz walczący w kampanii wrześniowej, używający pseudonimu „Hubal”: a) kap. Władysław Raginis b) maj. Henryk Dobrzański c) maj. Henryk Sucharski d) gen. Franciszek Kleeberg

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?