1649 - publiczna egzekucja Karola I Stuarta, 1689 - uchwalenie Deklaracji Praw Narodu Angielskiego, 1701 - Prusy stają się królestwem, 1721 - Piotr I przyjmuje tytuł cesarza Cesarstwa Rosyjskiego, 1773 - Herbatka bostońska, 04.07.1776 - Deklaracja Niepodległości, 1783 - pokój paryski kończący wojnę o niepodległość USA, 1787 - Konstytucja USA,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?