Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Pribrojnici - brojevi koje zbrajamo pri računskoj operaciji zbrajanja, Zbroj - rezultat zbrajanja, Razlika - rezultat oduzimanja, Umanjenik - broj koji se umanjuje u računskoj operaciji oduzimanja, Umanjitelj - broj za koji se umanjuje u računskoj operaciji oduzimanja, Dvoznamenkasti brojevi - brojevi koji imaju dvije znamenke, Količnik - rezultat dijeljenja, Umnožak - rezultat množenja, Dijeljenik - broj koji se dijeli, Djelitelj - broj kojim dijelimo, Množenje - računska operacija kojom kraće zapisujemo zbrajanje istih brojeva., Dijeljenje - računska operacija u kojoj dijelimo jedan broj drugim brojem., Neparni brojevi - svi brojevi koji nisu parni. Dakle, 1, 3, 5, 7, , Parni brojevi - to su brojevi 2, 4, 6, 8, …, Prethodnik broja - broj koji se nalazi ispred zadanog broja, Sljedbenik broja - broj koji se nalazi iza zadanog broja,

Matematički pojmovi 2. razreda- spoji definicije

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne