Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Autorem powieści „Quo vadis” jest: a) Stefan Żeromski b) Henryk Sienkiewicz c) Adam Mickiewicz 2) Tytuł powieści oznacza: a) Skąd idziesz? b) Skąd jesteś? c) Dokąd idziesz? 3) Autor powieści przeciwstawił w utworze dwa światy, tj.: a) paganów i chrześcijan b) pogan i chrześcijan c) paganów i chrześcijanów 4) Winicjusz jest bohaterem dynamicznym, ponieważ : a) zmienia się b) nie ulega zmianie c) rusza się 5) Wskaż innego niż Winicjusz bohatera dynamicznego. a) Neron b) Petroniusz c) Chilon Chilonides 6) Określ czas akcji powieści. a) I w.n.e b) I w. p.n.e c) 22 r.n.e 7) Bohaterowie historyczni to: a) Neron, Ligia, Marek Winicjusz b) Neron, św. Piotr, Eunice c) Neron, Poppea, Akte 8) Znakiem rozpoznawczym chrześcijan była : a) ryba b) krzyż c) korona cierniowa 9) Wskaż bohaterów ze świata chrześcijan. a) Ligia, Ursus, Kroton b) Ligia, Ursus, św. Piotr c) Ligia, Ursus, Eunice 10) Utwór zaliczamy do: a) liryki b) epiki c) dramatu 11) Chilona można porównać do biblijnego: a) Adama b) Judasza c) Noego 12) Jak ginęli chrześcijanie? a) krzyżowanie, podpalenie, rozszarpywanie b) krzyżowanie, podpalenie, ścięcie c) krzyżowanie, podpalenie, utopienie 13) Dlaczego św. Piotr wrócił do Rzymu? a) zostawił tam coś ważnego b) zobaczył Boga c) zobaczył Jezusa, który chciał być ponownie ukrzyżowany 14) Dlaczego wydano wyrok na chrześcijan? a) oskarżono ich o podpalenie Rzymu b) oskarżono ich o czary c) oskarżono ich o ośmieszanie Nerona 15) Dlaczego życie pogan można określić „tu i teraz”? a) "chwytali dzień" ( carpe diem) b) nie myśleli o życiu wiecznym c) myśleli o tym, co chwilowe 16) O kim mowa?:"Nienawidził tego miasta, nienawidził jego mieszkańców, kochał tylko swe pieśni i wiersze." a) Neron b) Petroniusz c) Aulus Plaucjusz

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne