Jak nazywa się budowla widoczna na zdjęciu? Z jakiego kręgu cywilizacyjnego się wywodzi?, Tzw. Sztandar z Ur przypisywany jest najstarszej znanej cywilizacji na świecie. Jak się ona nazywa?, Podaj nazwę i wiek kiedy panował władca który stworzył to dzieło?, Podaj nazwę obiektu i miasto gdzie pierwotnie występował?, Do jakiej kultury przypiszesz do dzieło? Podaj co przedstawia., Nazwij ten rodzaj pisma. Gdzie ono występowało?, Podaj nazwę tego artefaktu. Jakie pismo pomógł on rozwikłać?, Co to jest i kto zbudował tą budowlę?, Podaj nazwę obiektu i imię faraona (ten sam co najwyższa piramida), Jak nazywamy ten zabytek? Co jeszcze słynnego zaczął budować twórca tego zabytku?, Kto to jest? Gdzie narodziła się religia którą zapoczątkował ten człowiek?, Nazwij tą księgę i przyporządkuj do znanej Ci religii., Co to jest? Kto i kiedy otrzymał te płyty kamienne?, Jak nazywamy pas ziem od Egiptu poprzez Palestynę aż do Mezopotamii?, Jak nazywamy takie posążki? Z jakiej kultury się one wywodzą?, Wyjaśnij na czym polegała rewolucja neolityczna?, Jakie wydarzenie rozgranicza prehistorię od historii?, Wymień jakie okresy ze względu na używany materiał do narzędzi wyróżniamy?, Który rodzaj człowieka pierwotnego nauczył sie krzesać ogień?, Na czym polegał proces urbanizacji?, Podaj przykład wiedzy matematycznej która do dziś wykorzystujemy w spadku po Sumerach?, Ułóż chronologicznie-hieroglify, alfabet, piktogramy, kliny., Podaj nazwę i lokalizację budowli która była jednym z cudów architektonicznych starożytności., Podaj nazwę miasta asyryjskiego gdzie w VII w p.n.e. powstała wielka biblioteka?, Jak ma na imię władca akadyjski który opanował wielkie obszary Mezopotamii w XXIII w p.n.e.?, Który faraon egipski uchodzi za zjednoczyciela Egiptu?, Podaj 3 rodzaje pisma egipskiego w starożytności., Podaj imię faraona który próbował wprowadzić w Egipcie monoteizm?, Podaj imię najsłynniejszego faraona którego przedstawia jego maska grobowa?, Podaj znaczenie imienia JAHWE?, Nazwij 2 symbole judaizmu widoczne na fotografii., Ile i jakie niewole były udziałem Żydów?, Czym jest diaspora?, Podaj 2 największe osiągnięcia cywilizacyjne Fenicjan?, Jaki lud podbił Indie ok 1500 roku p.n.e.?, Jak nazywał się twórca systemu filozoficznego który w II w p.n.e. stał sie religią państwowa Chin?, Kim był widoczny na rycinie władca i jakim państwem rządził?, Czym były reinkarnacja i nirwana?, Z jakich metali składa się brąz?, Podaj 2 miasta reprezentujące najstarszą kulturę doliny Indusu?, Na ile grup i jak nazywanych podzielili Hindusów Ariowie?, Jak dosłownie tłumaczymy słowo Mezopotamia?, Podaj nazwy 2 głównych rzek Chin?, Podaj nazwę najpotężniejszej kolonii fenickiej na Morzu Śródziemnym?, Co widzimy na zdjęciu?, Z jakim wydarzeniem jakiego ludu związane jest powstanie Machabeuszy w II w p.n.e.?, Z jakim naukowym twierdzeniem kojarzymy tego Pana? Podaj jego nazwisko., Podaj pełną łacińska nazwę człowieka współczesnego?, Czym zajmowały się sieci irygacyjne?, Podaj do jakich religii należą bogowie : Amon, Marduk, Siwa, Isztar, Ozyrys, Jahwe, Izyda?.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?