nazwy kontynentów, państw, regionów, miejscowości, nazwy mieszkańców kontynentów, państw, regionów, nazwy indywidualne szkół, pierwszy wyraz tytułu oraz nazwy własne w tytułach utworów literackich, nazwy mieszkańców miejscowości, nazwy województw, przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, państw, miejscowości, nazwy ulic, placów, rynków, różnego typu budowli, nazwy własne instytucji, lokali, stojące na początku nazwy wielowyrazowej słowa ulica, plac, kościół, katedra, pomnik, jeśli są tylko nazwą gatunkową (rodzajową), nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?