Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Prawda: nieładnie, niewysoki, nie zrobię, nienawiść, nie gorszy, nie jutro, niepotrzebny , niedobrze, nieludzki, nie najlepiej, nie najgorszy, nie pierwszy, nie idź, niepokój, nie kłamię , nie umiesz, nieprzyjaciel, nie zawsze, nie lepszy, nie znam, Fałsz: nie ładnie, nie wysoki, niezrobię, nie nawiść, niegorszy, niejutro, niepotrzebny, nie dobrze, nie ludzki, nienajlepiej, nienajgorszy, niepierwszy, nieidź, nie pokój, niekłamię, nieumiesz, nie przyjaciel, niezawsze, nielepszy, nieznam,

Pisownia nie z różnymi częściami mowy

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne