1) Idę do lekarza dwudziestego piątego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku. Jak zapisać tę datę? a) 25.III.2021 r. b) 25.03.2021 r. c) 25 marzec 2021 r. 2) Idę do terapeuty ósmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku. Jak zapisać tę datę? a) 8 VIII. 2021 r. b) 8. VIII. 2021 r. c) 8 VIII 2021 r. 3) Mam spotkanie piętnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku. Jak zapisać tę datę? a) 15 12 2021 r.  b) 2021 XII 15 c) 15 XII 2021 r.  4) Mam przesłuchanie drugiego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku. Jak zapisać tę datę? a) 2.02.2021 r. b) 2021.02.02 c) 2.II.2021 r. 5) Jak odczytasz tę datę: 4 VI 1986 r. ? a) czwarty czerwiec tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego szóstego roku b) czwarty czerwca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego szóstego roku c) czwartego czerwca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego szóstego roku 6) Jak odczytasz tę datę: 7.05.1978 r. ? a) siódmy maj tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego ósmego roku b) siódmego maja tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego ósmego roku c) siódmy maja tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego ósmego roku 7) Jak odpowiesz na pytanie: Który dziś jest? a) dwudziesty drugi listopad b) dwudziestego drugiego listopada c) dwudziesty drugi listopada 8) Jak odpowiesz na pytanie: Którego się ostatnio widziałyśmy? a) piętnasty marca b) piętnastego marca c) piętnasty marzec 9) Jak odpowiesz na pytanie: Kiedy to się wydarzyło? Oj, to było jeszcze przed... a) trzynastym grudnia b) trzynasty grudniem c) trzynastego grudnia 10) Jak odpowiesz na pytanie: Kiedy to się wydarzyło? Oj, to było już po... a) czwarty lipca b) czwartego lipca c) czwartym lipca

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?