rodzaj męski : czerwony, czarny, duży, niebieski, kolorowy, brzydki, rodzaj żeński : czerwona, czarna, duża, niebieska, kolorowa, brzydka, rodzaj nijaki : czerwone, czarne, duże, niebieskie, kolorowe, brzydkie,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?