Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) 12+6 a) 11 b) 19 c) 18 2) 13+2 a) 15 b) 12 c) 19 3) 17+3 a) 20 b) 15 c) 18 4) 6+6 a) 12 b) 19 c) 14 5) 13+7 a) 10 b) 19 c) 20 6) 4+10 a) 10 b) 12 c) 14 7) 19+0 a) 19 b) 18 c) 17 8) 20-20 a) 10 b) 0 c) 9 9) 17-4 a) 13 b) 15 c) 16 10) 13-2 a) 10 b) 11 c) 12

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne