Złamanie - całkowite przerwanie ciągłości kości, Złamanie otwarte - złamanie w którym kość jest widoczna gołym okiem, Zwichnięcie - przemieszczenie względem siebie nasad kości tworzących stawy, Skręcenie - naruszenie tkanek miękkich otaczających staw, ale bez przemieszczenia kości.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?